Notes de premsa

13 novembre 2019

L'Oficina Europa de Patents atorga a Lleida.net una nova pa

tent sobre el seu mètode de correu electrònic certificat i espera ingressos per 20 milions d'euros

Madrid, 13 de novembre.- L'Oficina Europea de Patents ha atorgat a Lleida.net (BME:LLN; EPA:ALLLN) una nova patent, en aquest cas relativa al seu Mètode per a la Certificació d'Enviaments per correu electrònic.

La nova patent europea, que porta el número EP3188435, sota el títol de "METHOD FOR CERTIFYING AN ELECTRONIC MAIL COMPRISING A TRUSTED DIGITAL SIGNATURE BY A TELECOMMUNICATIONS OPERATOR "té una vigència de 20 anys i és la segona patent europea sobre mètodes de certificació i notificació, així com de testimoni digital a contractacions i notificacions electròniques que rep Lleida.net.

La companyia ha anunciat avui en un fet rellevant dirigit al mercat que "La concessió d'aquesta patent permetrà generar a la companyia durant la seva vida útil, uns ingressos addicionals en el segment SaaS estimats en 20 milions d'euros en ampliar el ventall d'aplicacions on l'adopció de l'estàndard europeu eIDAS imposa la utilització de signatures electròniques reconegudes de manera generalitzada".

Fa onze mesos, l'empresa es va convertir en el primer proveïdor espanyol, i el sisè en l'àmbit europeu, en obtenir l'homologació de servei qualificat de lliurament electrònica certificada de la normativa EIDAS.

Aquesta homologació li permet operar a escala europea sense cap mena de barrera nacional i que els seus certificats siguin admesos per defecte davant de qualsevol tribunal o administració europea.

La concessió està permetent a la companyia reforçar el seu negoci en el mercat europeu en un sector en auge i amb gran potencial, com és el de l'e-Signature.

L'estratègia de creixement de Lleida.net al mercat de l'e-Signature passa per una agressiva política de creixement en matèria de propietat intel·lectual.

Amb la concedida ara per part de la Unió Europea, el nombre de patents obtingudes per l'empresa mundialment sobre mètodes de certificació arriba a les 107.

En l'actualitat, uns 70 països reconeixen la validesa legal dels mètodes electrònics com a via per certificar les notificacions legals en processos de contractació.

Lleida.net es va convertir, en l'últim trimestre de 2018, en la primera empresa espanyola a cotitzar de forma dual en el mercat alternatiu borsari (MAB) i a l'Euronext Growth.

La capitalització actual de l'empresa de serveis tecnològics va arribar als 16.850.000 d'euros al MAB, índex en el qual l'acció va arribar als 1,05 euros per títol al tancament d'ahir.

Per la seva banda, els títols de la companyia a Euronext Growth es van situar en els 1,04 euros per acció.