Notes de premsa

29 abril 2021

El fons de maniobra de Lleida.net supera els cinc milions d

'euros i garanteix la seva viabilitat i solvència a llarg termini

Madrid, 29 d'abril.- Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLLN) (OTCQX: LLEIF) compta ja amb un fons de maniobra de 5,2 milions d'euros, el que garanteix la seva solvència i viabilitat a mitjà i llarg termini, d'acord amb els resultats auditats presentats avui per la companyia.

Aquesta quantitat supera significativament la que tenia al començament de l'any 2020, i que ascendia a 1,6 milions d'euros.

Després dels resultats de l'any passat, en què va incrementar les seves vendes en un 20 per cent, fins als 16.420.000 d'euros, el seu patrimoni net també va augmentar considerablement.

Va ser del 66 per cent, fins als 7,2 milions d'euros.

Els actius de la companyia van créixer durant el 2020 en un 24 per cent, respecte a l'any anterior, fins als 13,2 milions, mentre que el deute financer es va reduir en 539.000 euros, o un 15 per cent respecte a l'any anterior.

Aquestes xifres posen de manifest la sòlida situació financera de la companyia que, unida a l'increment en l'ús dels seus serveis SaaS i al significatiu increment en la facturació, garanteixen la viabilitat de l'empresa.

"Hem crescut al llarg de 26 anys posant la bona governança i la prudència com a principals factors de la nostra política econòmica, i la nostra posició financera és en aquest moment més sòlida que mai", ha dit Sisco Sapena, fundador de la companyia el 1995.

"La nostra estratègia a mitjà termini demana invertir en innovació i desenvolupament i en obrir mercats internacionalment. El nostre objectiu és créixer de forma sostinguda en el temps, i de manera sòlida", ha afegit.

En l'últim any, l'Ebitda de la companyia va créixer en un 20 per cent, fins als 2,7 milions d'euros.

Durant l'any, segons els resultats auditats, el marge brut de la companyia va augmentar en 977.000 euros pel que fa al 2019. Aquest avanç es va deure, principalment, a l'increment de les línies SaaS i Wholesale.

Els auditats llancen així mateix que el resultat d'explotació de la companyia durant l'any va ser d'1,4 milions d'euros, o precisament un 31 per cent per sobre el del 2019.

El resultat abans d'impostos va superar els 1,02 milions d'euros.

Recentment, Lleida.net va anunciar que ha guanyat un 475% més en el primer trimestre del 2021 que en el mateix període de l'any 2020.

La cotitzada espanyola va facturar 3.980.000 d'euros, va guanyar 391.000, i va registrar un increment en l'EBIDTA del 46 per cent en termes interanuals. Lleida.net cotitza a l'índex OTCQX Best Market de Nova York, a Euronext Growth a París i a BME Growth a Madrid.

Treballa per esdevenir un actor de nivell mundial en la indústria de l'eSignature, l'eNotification i l'eContracting, i apostant per la innovació, la internacionalització i la propietat intel·lectual com els pilars de la seva estratègia.

El Consell d'Administració de l'empresa va acordar fa poques setmanes, sotmetre a aprovació de la Junta General d'Accionistes un augment del 25 per cent en els dividends d'aquest any.