Notes de premsa

13 octubre 2021

La producció de serveis SaaS de Lleida.net durant els prime

rs tres trimestres del 2021 supera ja la de l'any 2020

Madrid, 13 d'octubre.- Els equips tecnològics de Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLLN) (OTCQX: LLEIF) han produït en els primers tres mesos de l'any 2021 més serveis SaaS que durant tot el 2020, i més del doble que durant el 2019.

Entre el primer de gener i l'u d'octubre, s'han enviat més de 22,7 milions d'unitats SaaS, que és el terme que s'utilitza per definir a tots els contractes, notificacions, correus electrònics i SMS certificats que utilitzen els clients de Lleida .net per comunicar-se de forma fefaent amb els seus consumidors.

L'any 2020, l'any que la utilització dels serveis de Lleida.net es va disparar a conseqüència dels canvis de comportament de les empreses resultant de la COVID-19, el nombre d'unitats SaaS que es van produir va ser de poc més de 22 milions.

El 2019, la xifra va ser de 9,52 milions.

742 CIRCUITS API ACTIUS

Aquest increment passa a més en un moment en què Lleida.net compta amb 742 circuits API actius.

Comparat amb l'any passat, els circuits de signatura actius (el nombre de processos que els clients tenen instal·lats a les seves empreses per enviar contractes de manera electrònica als usuaris) ha crescut en un 43,85 per cent.

Aquestes xifres de creixement, que posen en evidència l'extraordinari avanç comercial i de producció de l'empresa, han estat presentats avui per part de la companyia als reguladors borsaris.

En aquests tres trimestres, la tecnologia de Lleida.net ha canalitzat:

  • 3 milions de contractes Electrònics Certificats API
  • 12,3 milions de Correus Electrònics Certificats
  • 3,7 milions de contractes SMS Certificats
  • 3,8 milions d’SMS Certificats

La millora de les condicions econòmiques globals continuen empenyent la facturació de l'empresa, al mateix temps que el consens dels analistes és que el valor de l'empresa és de 10 euros per acció.

TERCER TRIMESTRE DE CREIXEMENT PER ALS SERVEIS SaaS

En el tercer trimestre del 2021, en comparació al mateix trimestre de l'any 2020, els serveis de contractació, notificació i signatura electrònica certificada de Lleida.net van continuar creixent de forma significativa.

El trànsit de signatures de contractes electrònics certificats generats pels mateixos clients de Lleida.net ha crescut en més d'un 80 per cent en el tercer trimestre de l’any, en comparació al mateix període de l'any anterior.

Entre les companyies que han apostat per Lleida.net per reforçar i accelerar els seus processos de contractació es troben empreses de telecomunicacions a Europa, institucions financeres tant a Europa com a Amèrica Llatina, i proveïdors de serveis sanitaris

Així mateix, el correu electrònic certificat ha crescut en un 34,15 per cent, empès pel tràfic d'asseguradores a l'Amèrica Llatina, companyies de llum, aigua i energia d'Europea, i institucions públiques específicament de Colòmbia.

CREIXEMENT DELS SERVEIS D'SMS CERTIFICATS

En l'últim trimestre, els dos serveis d’SMS de l'empresa han augmentat en més d'un 30 per cent.

El trànsit d'SMS certificat ha augmentat en un 34,89 per cent en comparació amb el tercer trimestre del 2020. Aquesta dada prova la solidesa a llarg termini d'aquesta línia de treball, en què Lleida.net treballa des de fa dècada i mitja. Aquest servei s'utilitza per asseguradores europees, institucions financeres espanyoles i administracions públiques a l'Àfrica per a contractació de nous serveis o reclamació de pagaments i impostos.


El servei denominat Contracte SMS Certificat continuar avançant en el tercer trimestre, encara que de manera alentida a conseqüència de les extremes fluctuacions en el preu del gas i la llum, preu que s'estan experimentant en aquest moment. En el període, es va incrementar en un 2,71 per cent.

Més de 200 patents en 63 països

Els serveis de Lleida.net són utilitzats per empreses de més de 50 països. La tecnologia de la cotitzada és propietària, i ha rebut més de 200 patents en 63 països dels cinc continents.

L'empresa cotitza en el segment OTCQX a Nova York, així com a Euronext Growth a París i a BME Growth a Madrid.