Notes de premsa

21 abril 2022

La República Dominicana autoritza a Lleida.net a prestar se

t nous serveis de comunicació electrònica certificada

Madrid, 21 d'abril. - El Consell Directiu de l'Institut Dominicà de les Telecomunicacions
(INDOTEL) ha reconegut Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) com a companyia autoritzada per prestar set serveis de comunicació electrònica certificada, cosa que li permet consolidar la seva posició com a líder de mercat en aquest país d'Amèrica Llatina.

En concret, INDOTEL, que és una institució de govern al país, ha autoritzat Lleida.net a prestar serveis de Generació i Emissió de Certificats Digitals Qualificats, Segells Electrònics Qualificats o de Signatures Electròniques Avançades, entre d'altres.

Ja el passat mes de setembre del 2020, la companyia cotitzada espanyola es va convertir en primera i única empresa acreditada al país per oferir els serveis de comunicacions certificades.

"Lleida.net és líder de mercat a diferents països d'Amèrica Llatina en la indústria de la firma, notificació i contractació electrònica certificades, i això és fruit d'anys de treball i inversió en la capacitat tecnològica pròpia de la nostra empresa", va explicar Sisco Sapena , CEO de Lleida.net, i el fundador.

Avui dia, més de 70 països reconeixen els mètodes electrònics de Lleida.net com a vàlids per certificar els avisos legals en processos de contractació.

Més de 60 països als cinc continents han atorgat unes 205 patents a l'empresa, incloent-hi la Unió Europea, els Estats Units, la Xina, Rússia, l'Índia, Mèxic, el Japó, Colòmbia, l'Argentina, el Perú, Sud-àfrica, Nigèria, Austràlia o Nova Zelanda.

Lleida.net està reconeguda a la República Dominicana des de finals del 2019, com a operadora d'SMS i telefonia fixa.

Compta amb una patent pel seu mètode per al registre i certificació de correu electrònic, atorgada per l'Oficina Nacional de la Propietat Indústria de la República Dominicana (ONAPI). A la regió, l'empresa té operacions significatives a Colòmbia i el Perú.

L'empresa compta ja amb un dels majors portafolis de propietat intel·lectual al sector de la signatura, notificació i contractació electrònica a tot el món.

Per a Lleida.net, l'R+D, la internacionalització i l'aposta per la propietat intel·lectual són pilars de la seva estratègia a mitjà termini.

Lleida.net cotitza a l'índex OTCQX de Nova York, a Euronext Growth a París i a BME Growth a Madrid.