Notes de premsa

10 octubre 2022

Els serveis SaaS de contractació de Lleida.net es van dispa

rar el tercer trimestre del 2022

Madrid, 10 d'octubre.- Els serveis de contractació de Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) es van disparar el tercer trimestre del 2022, d'acord amb les dades de producció SaaS presentades per la companyia avui al mercat.

En comparació amb el mateix període de l'any anterior, la producció de signatures de contractes per API (el nom comercial de les quals és Click & Sign Standard) va créixer en un 32,26%, provinent majoritàriament de la contractació de serveis de telecomunicacions.

L'ús d'aquest servei és superior en deu vegades al de l'any 2019.

Això demostra que, malgrat el context econòmic i geopolític, continua l'adopció creixent dels serveis de notificació, signatura i contractació electrònica certificada.

Igualment, el servei va observar un trànsit creixent en la contractació de crèdits immobiliaris a Europa i en el finançament de crèdits al consum a Llatinoamèrica, Espanya i Europa de l'Est.

Així mateix, la producció dels circuits Click & Sign Pro, més complexos, el creixement va ser del 38,02%, principalment empès per la contractació d'assegurances a Europa, i la contractació de targetes de crèdit per part d'entitats espanyoles, així com els compliments de RGPD.

"Un trimestre més veiem com el mercat està adoptant els nostres serveis de forma àmplia a totes les capes de l'economia, i continuem invertint per ampliar les nostres capacitats envers els nostres clients", va explicar Sisco Sapena, CEO i fundador de Lleida.net

El trànsit de correus electrònics certificats, moltes vegades utilitzat per a la reclamació de pagaments, es va reduir en un 5,01% el tercer quart de l'any, davant del mateix període del 2021. Part important d'aquest trànsit prové d'agències governamentals a Llatinoamèrica.

L'SMS certificat, que es fa servir en els processos de contractació, reclamacions de companyies d'assegurances i utilities a Europa, saldos deutors a banca, impagaments financers per part d'utilities i notificacions per part d'administracions, va créixer en un 22,19%.

Els Contractes SMS Certificats, que són emprats majoritàriament per companyies de llum i gas, s'han anat substituint per contractes Click & Sign, i s'han reduït en un 13,53% en el període.

El servei eKYC, que s'utilitza per poder identificar i autentificar els nous usuaris de serveis financers, ha crescut un 24,69% respecte al trànsit del 2T del 2021.

Lleida.net és el líder europeu a la indústria de la signatura, notificació i contractació electrònica certificades. Amb més de 215 patents rebudes per part de més de 64 països en l'àmbit internacional.

El seu portafoli és un dels més sòlids en l'àmbit mundial a la indústria de la signatura, notificació i contractació electrònica certificades.

Lleida.net cotitza a l'índex OTCQX de Nova York, a Euronext Growth a París ia BME Growth a Madrid.