Notes de premsa

24 octubre 2022

Les vendes de Lleida.net van créixer en un 25% els primers

nou mesos del 2022

Madrid, 24 d'octubre.- La cotitzada espanyola Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) ha registrat un creixement en vendes del 25% en els primers nou mesos del 2022, d'acord amb les dades presentades avui al mercat.

En el període gener-setembre d'aquest any, l'acumulat de vendes arriba als 15,7 milions d'euros.

Mentrestant, en termes trimestrals, les vendes de Lleida.net durant el tercer quart de l'any van créixer un 21%, fins a 5,17 milions d'euros, respecte al mateix període de l'any anterior.

En aquest període, en què Lleida.net torna a recollir beneficis, el seu EBITDA es va incrementar un 44% respecte al mateix període de l'any anterior.

Durant el trimestre, l'empresa ha guanyat 109.000 euros abans d'impostos.

En termes acumulats en data 30 de setembre, l'EBITDA de la companyia està lleugerament per sota del registrat el 2021, un sis per cent menys: 1,47 milions d'euros davant els 1,57 registrats els primers tres trimestres del 2021.

INCREMENT EN VENDES A TOTES LES LÍNIES DE NEGOCI

Durant els primers nous mesos de l'any 2022, totes les línies de negoci de la companyia van observar un increment en els volums de facturació, cosa que certifica la solidesa del model de negoci de la companyia.

Les vendes de la línia SaaS ja representen el 39% de les vendes totals del grup, i s'han disparat en un 134% les vendes de productes híbrids.

La línia de contractació (que inclou tant els productes estàndard com Click & Sign Standard, contracte email i contracte SMS, com els més complexos com Click & Sign Pro) va créixer un quatre per cent en els primers nou mesos del 2022, davant del mateix període del 2021, fins a assolir els 2,4 milions d'euros.

Les vendes de la línia de notificació (que inclouen els productes de correu electrònic certificat i SMS certificat) ha augmentat en un 15 per cent fins al 30 de setembre, fins als 1,76 milions d'euros - i en un 24 per cent al tercer trimestre, fins a 642.000 euros.

El recentment anunciat acord de renovació amb la companyia de serveis postals colombians, 4-72, així com la captació de nous comptes, seran l'eix de creixement tant de la línia de notificació com de contractació.

Les vendes d'SMS han arribat als 2,8 milions d'euros en xifres acumulades, 38% de creixement respecte al 2021. El creixement ve marcat pel volum més gran d'SMS transitats. El tercer trimestre l'augment se situa en un 4%, derivat de l'estacionalitat d'aquest tipus de vendes potenciades per campanyes comercials.

De la mateixa manera, les vendes de la línia Wholesale segueixen la mateixa tendència de creixement, amb un 15% en les xifres acumulades i un 14% el tercer trimestre de l'any, respecte al mateix trimestre del 2021.

El trànsit s'ha dinamitzat gràcies als esdeveniments que s'estan organitzant, les destinacions i, la qualitat del servei que ofereix Lleida.net marca la diferència en un mercat cada cop més competitiu.

INCREMENT AL NOMBRE DE CLIENTS

Lleida.net ha aconseguit en aquests tres trimestres incrementar el nombre de clients diferents, als quals se'ls ha remès una factura, amb un increment del 9% de la cartera de clients, respecte del mateix trimestre del 2021.

De la mateixa manera, la facturació mitjana de la factura se segueix incrementant un 11% respecte a les dades acumulades al tercer trimestre del 2021.

En termes geogràfics, continua creixent el percentatge internacional a les vendes de les companyies. La comercialització fora d'Espanya ja suposa el 57% de la facturació, amb especial rellevància al mercat europeu i al d'Amèrica Llatina, on l'empresa té una forta presència a Colòmbia i el Perú.

El tercer trimestre, el Deute Financer Net es va incrementar en 312.000 euros, després de la signatura d'un nou contracte de préstec per un import de 700.000 mil euros, a interès variable. El grup ha reduït la resta de posicions deutores amb entitats financeres per amortització periòdica dels préstecs.

LÍDER EUROPEU A LA INDÚSTRIA

Lleida.net és el líder europeu a la indústria de la signatura, notificació i contractació electrònica certificades. Amb més de 215 patents rebudes per part de més de 64 països en l'àmbit internacional, és titular d'un dels portafolis de propietat intel·lectual en el seu camp més extensos del món.

Més de 60 països als cinc continents han atorgat reconeixements a l'empresa, incloent-hi la Unió Europea, Estats Units, Xina, Rússia, Índia, Mèxic, Japó, Colòmbia, Argentina, Perú, Sud-àfrica, Nigèria, Austràlia o Nova Zelanda.

Lleida.net cotitza a l'índex OTCQX de Nova York, a Euronext Growth a París i a BME Growth a Madrid.