Notes de premsa

18 gener 2018

Sisco Sapena a CNN: Els SMS certificats són les notificacio

ns fefaents del segle XXI

Sisco Sapena, explica en una entrevista exclusiva per a la CNN, els usos de la certificació de missatges curts de text. L'SMS certificat, substitut de la carta certificada i el burofax, no es rep en una adreça postal, sinó directament en el teu mòbil.