Notes de premsa

25 gener 2019

Lleida.net augmenta la seva facturació un 25% durant el 201

8 i acumula 10 trimestres amb EBIDTA positiu

La companyia va facturar durant el 2018 un 25% més que el 2017, per sobre dels 12,3 milions d'euros.

El seu marge brut va superar els sis milions d'euros, un 15% més que en el període anterior.

L'EBITDA assoleix els 1,8 milions d'euros (un 15% sobre les vendes) i reflecteix un increment de 32% respecte a l'2017.

Lleida.net acumula 10 trimestres consecutius amb EBITDA positiu.

Madrid, 22 de gener.- La companyia de serveis tecnològics Lleida.net va obtenir durant el 2018 una facturació de 12.360.000 d'euros, o un 25% més que la registrada durant l'any anterior.

Durant el període 2018, el marge brut de la companyia va ascendir a 6.021.000 d'euros, o un 15% més que durant el 2017.

El resultat d'explotació de Lleida.net es va incrementar un 99% durant l'exercici 2018, fins als 536.000 euros.

L’EBIDTA de Lleida.net durant el 2018 creix fins als 1,86 milions d'euros, o un 32% per sobre del 2017. D'aquesta manera, l'empresa porta deu trimestres registrats amb resultat abans d'impostos positiu.

Les vendes de la línia de solucions ICX Wholesale van ser de 6,6 milions d'euros, la de solucions Software as a Service de tres milions d'euros i les d’SMS va ser de 2,66 milions d'euros.

L'increment de les vendes de wholesale s'ha degut a l'automatització dels processos i per l'augment dels acords internacionals.

REDUCCIÓ DEL DEUTE FINANCER

Durant el 2017, el deute financer net de la companyia ha disminuït en 500.000 euros, i se situa en aquest moment en 1,9 milions.

El descens ve marcat tant per la generació de caixa de la pròpia societat, així com pel control exhaustiu de la partida de despeses i inversions.

SORTIDA A EURONEXT GROWTH I HOMOLOGACIÓ EIDAS

Durant el 2018, Lleida.net es va convertir en la primera espanyola a cotitzar de forma dual al MAB i a l’Euronext Growth.

Igualment, durant el 2018, l'empresa es va convertir en el primer i únic proveïdor espanyol i el sisè a nivell europeu en obtenir l'homologació de servei qualificat de lliurament electrònic certificat de la normativa EIDAS.

103 PATENTS A NIVELL MUNDIAL

L'estratègia de creixement de Lleida.net al mercat de l'e-signature passa per una agressiva política de creixement en matèria de propietat intel·lectual. Fins ara, el nombre de patents concedides a nivell mundial sobre mètodes de certificació arriba a les 103.

En l'actualitat, uns 70 països reconeixen la validesa legal dels mètodes electrònics com a via per certificar les notificacions legals en processos de contractació.

Al 2018, la plantilla de Lleida.net va passar de 58 a 70 persones, o un 21% d'increment. La política de recursos humans de la companyia s'ha concentrat en reforçar els departaments tècnics i de R + D, i en per a la creació del nou departament d’Intel·lectual Property (IP).

La capitalització actual de l'empresa supera els 16 milions d'euros. En l'últim tancament de mercat l'acció va arribar als 1,01 euros al MAB i de 1,12 euros en Euronext Growth.