Notes de premsa

18 abril 2019

Lleida.net va facturar 2,83 milions d'euros el primer trime

stre de 2019 i acumula 11 trimestres amb ebidta positiu


• El resultat abans d'impostos de Lleida.net acumula set trimestres seguits en positiu.
• El nombre de circuits de signatura electrònica en explotació (SaaS) va augmentar un 247% respecte al primer trimestre del 2018.
• La inversió de Lleida.net en R + D + I en el primer trimestre de l'any va augmentar un 44% en taxa interanual.
• El deute net continua disminuint i en els tres primers mesos de l'any va caure en 105.000 euros.
• El nombre de patents concedides a l'empresa a escala mundial sobre mètodes de certificació arriba a les 104.

Madrid, 17 d'abril.- La companyia de serveis tecnològics Lleida.net (BME:LLN; EPA:ALLLN) va obtenir el primer trimestre de 2019 una facturació de 2,83 milions d'euros, un lleuger descens respecte al primer trimestre del 2018.
D'aquesta manera, les vendes de la línia de solucions ICX Wholesale en els primers tres mesos de l'exercici van ser d'1,34 milions d'euros, la de solucions Software as a Service (SaaS) de 781.000 euros i les de SMS va ser de 709.000 euros.
Les vendes SaaS van créixer un 8% i 7% respecte al tercer i quart trimestre del 2018, fet que consolida la tendència de creixement trimestre a trimestre.
El nombre de circuits de contractació en explotació (SaaS), com a indicador avançat de les vendes, mantenen la seva tendència alcista, ja que va augmentar en un 247% respecte al primer trimestre del 2018, fins als 238.
L'esforç comercial continua donant els seus fruits tant en el mercat de Sud-àfrica, amb la captació dels principals centres d'atenció telefònica del país, com a Europa, on Lleida.net va ser el primer proveïdor homologat d'Espanya dins de la qualificació EiDAS en eDelivery.
A més, les vendes internacionals suposen ara el 52% de les vendes totals, amb un augment del pes relatiu de les vendes internacionals pel que fa al nacional.
Les vendes de la divisió de Solucions ICX Wholesale van caure un 20% durant el primer trimestre d'aquest any, després de créixer un 51% durant tot el 2018.
La naturalesa de curt termini dels contractes en aquesta divisió redunda en una major volatilitat en els resultats, i tot i el retrocés Lleida.net continua ben posicionat per seguir creixent.
El marge brut sobre vendes de Lleida.net en els tres primers mesos de l'any va augmentar fins al 53%, gràcies al pes més important que tenen les vendes de la línia SaaS sobre les vendes globals.
Lleida.net espera que es mantingui aquesta tendència, ja que els productes que està potenciant per a aquest exercici estan centrats en àrees d'alt valor afegit com són els sistemes de reconeixements i verificació de la identitat mitjançant videoconferència (eKyC).
D'altra banda, el pla de creixement se segueix donant suport a una estratègia de captació del talent. El personal incorporat durant els últims 12 mesos, es va centrar en les àrees comercials de Perú, Colòmbia i Mèxic, alhora que es va sumar l'àrea tècnica amb la incorporació de titulacions superiors i enginyeres.
Lleida.net va augmentar un 14% el personal contractat (fins a les 71 persones), el que va suposar un augment en la despesa de personal el 9% durant el primer trimestre de 2019.
Així mateix, el projecte de Lleida.net comporta una inversió constant i intensa en R+D+I, amb un increment de 73.000 euros respecte al mateix període del 2018.
Tant l'EBITDA com el resultat abans d'impostos segueixen en xifres positives (amb onze i set trimestres consecutius en positiu, respectivament), de manera que, tot i el descens de les vendes i de la posada en marxa de costos estratègics per als anys futurs, Lleida.net va ser capaç de generar cash i beneficis en els tres primers mesos de l'any.

REDUCCIÓ EN EL DEUTE FINANCERA
D'altra banda, el deute financer net de Lleida.net en el primer trimestre de 2019 va disminuir en 105.000 euros (un 6% menys en taxa interanual), i se situa en aquest moment en 1,78 milions d'euros.
Aquest descens s'ha concentrat en el primer trimestre en el pes del deute a curt termini, amb l'objectiu de tenir més capacitat financera amb els plans estratègics que existeixen.

SORTIDA A EURONEXT GROWTH I HOMOLOGACIÓ EIDAS
En 2018 Lleida.net es va convertir en la primera espanyola a cotitzar de forma dual al MAB i en Euronext Growth.
Igualment, en 2018, l'empresa es va convertir en el primer i únic proveïdor espanyol i el sisè a nivell europeu en obtenir l'homologació de servei qualificat de lliurament electrònica certificada de la normativa EIDAS.

104 PATENTS A ESCALA MUNDIAL
L'estratègia de creixement de Lleida.net al mercat de la signatura electrònica passa per una agressiva política de creixement en matèria de propietat intel·lectual. Fins ara, el nombre de patents concedides en l'àmbit mundial sobre mètodes de certificació arriba a les 104.
L'Administració Nacional Argentina de Patents va atorgar aquesta setmana a Lleida.net la patent del seu Mètode per a la Certificació de l'enviament de correu electrònic.
Aquesta concessió, vigent per un període de 20 anys, és la primera patent sobre mètodes de certificació i notificació, així com de testimoni digital a contractacions i notificacions electròniques, que rep Lleida.net a Argentina.

En l'actualitat, uns 70 països reconeixen la validesa legal dels mètodes electrònics com a via per certificar les notificacions legals en processos de contractació.
En el primer trimestre de 2019, la companyia segueix endavant amb el seu pla de creixement i va incrementar la plantilla en un 14%, fins a les 71 persones. El personal contractat s'ha focalitzat en la força comercial de Llatinoamèrica, amb nous recursos a el Perú, Colòmbia i Mèxic, així com a l'àrea més tècnica amb la incorporació de titulacions superiors i enginyeres.
La capitalització actual de l'empresa arriba als 18.460.000 d'euros al MAB, índex en el qual l'acció va arribar als 1,08 euros per títol (un 16,1% més enguany). Per la seva banda, els títols de la companyia a l'Euronext Growth es van situar en els 1,21 euros per acció (un 0,8% més en l'acumulat de 2019).