Secret Lleida.net, protecció del secret industrial

Secret Lleida.net permet registrar, certificar i custodiar el secret empresarial de manera senzilla, i amb la mateixa validesa legal que els mètodes tradicionals. Permet l'acreditació fefaent de l’enviament, el contingut i l’entrega d’un document confidencial, acreditant el seu estatus de confidencialitat.

Registra't ara

Custodia

Custodiem el document d'evidència durant 5 anys al nostre servidor. Aquests documents es poden descarregar quan l'usuari ho requereixi.

La forma més fàcil

Els nostres serveis estan desenvolupats per adaptar-se a la teva forma de treball i no per canviar-la, per això són fàcils i intuïtius.

Patentat

Els nostres serveis utilitzen tecnologia desenvolupada per nosaltres, avalada per més de 200 patents repartides per tot el món.

Avantatges del Secret Lleida.net

Tot sobre Secret Lleida.net

Tot sobre Secret Lleida.net

Si vols conèixer més a fons el servei, pots entrar al microsite dedicat a Secret Lleida.net on t’explicarem en detall les característiques del producte.

Visitar la pàgina

La plataforma Secret Lleida.net

La recepció certificada qualificada proporciona la màxima seguretat legal que un proveïdor de serveis de confiança pot oferir, registrant, en aquest cas, el o els documents com a confidencials.

Enviament dels documents

Entorn fàcil i intuïtiu

L'enviament es fa des de la plataforma Secret.

Un cop l’usuari s’ha identificat correctament, es carreguen el o els documents que es desitgen enviar, s’introdueix l’email del destinatari, i opcionalment, un codi d'accés als documents anomenats. Un cop realitzat, s’envia un correu electrònic certificat, sense cap document adjunt, i amb un enllaç generat automàticament.

Certificant el procés

Accés als documents

Quan el teu usuari accedeixi a l’enllaç del correu electrònic certificat que rebrà, se li demanarà el codi d'accés (si s’ha configurat) i només quan s’hagi validat positivament, es mostraran els documents enviats.

Un cop es mostrin els documents, es generarà el document d'evidències, que inclou el moment i origen del correu electrònic certificat, així com el moment i destinatari d’entrega i el seu contingut, la URL i el moment d'accés a ella.