Notes de premsa

18 maig 2020

11 països europeus atorguen a Lleida.net un total de 18 pat

ents

Madrid, 18 de maig.- 11 Estats europeus han atorgat a la companyia espanyola Lleida.net (BME:LLN; EPA:ALLLN), de forma quasi simultània, un total de 18 patents per les seves innovacions en el camp de les comunicacions electròniques certificades.

Les adjudicacions, que corresponen a l’adopció nacional de dos patents atorgades a la cotitzada espanyola per l’Oficina Europea de Patents a principis de l’any 2019, tenen una vigència de 20 anys.

Segons les estimacions de l’empresa, reportaran a Lleida.net ingressos addicionals per valor de més de 20 milions d’euros en les pròximes dues dècades.

Així, França, Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Mònaco, Suïssa, la República Txeca i el Regne Unit, han concedit patents per la invenció denominada “Mètode de Correu Electrònic certificat amb signatura electrònica reconeguda”.

Mentre, França Alemanya, Irlanda; Luxemburg, Mònaco, Suïssa, el Regne Unit, Eslovàquia, Polònia i Lituània han reconegut el “Mètode per la Certificació de Correu Electrònic que conté signatura electrònica reconeguda per part d’un operador de telecomunicacions” creat per l’empresa espanyola.

Amb aquestes, són més de 130 les patents que ha rebut la companyia en el sector de l’eSignature, on ja és una de les empreses de referència en l’àmbit europeu. Totes han estat concebudes i signades pel director general i fundador de l’empresa, Sisco Sapena.

“Aquestes noves 18 patents enforteixen la nostra posició en el sector de l’eSignature a Europa, i demostren que Lleida.net està preparada per ser un dels principals actors en aquest camp en el futur immediat”, va afirmar Sapena.

Junt amb la internacionalització i l’aposta decidida per la innovació, el desenvolupament de la propietat intel·lectual és un dels pilars del creixement de l’empresa, les accions de la qual s’han revalorat des de principi d’any en un 170%.

Els mètodes de recepció certificada de correu electrònic de Lleida.net permeten el registre automatitzat i la certificació de la recepció de correu electrònic, generant una prova digital de tot el procés.

Pot ser utilitzat com a prova davant els tribunals i les administracions públiques per demostrar la recepció, el contingut, l’entrega i la no manipulació de la informació i el missatge.

Aquesta tecnologia, per exemple, és utilitzada per La Liga per la comercialització de les seves llicències des de començaments del 2020.

En l’actualitat, uns 70 països reconeixen la validesa legal dels mètodes electrònics de l’empresa espanyola com a via per certificar les notificacions legals en processos de contractació.

L’empresa, que cotitza de forma dual al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i al d’Euronext Growth de París, va ser la primera proveïdora a obtenir l’homologació del servei qualificat d’entrega electrònica certificada de la normativa europea EIDAS.

Recentment, va anunciar l’adjudicació de noves patents en països com Rússia, Xile i Corea del Sud.

Una de les companyies que més ha crescut en borsa a Espanya i França des de principi d’any, Lleida.net registra ja una capitalització borsària de 43,3 milions d’euros.