Notes de premsa

16 gener 2017

Lleida.net avança en el seu objectiu de rendibilitat i regi

stra un Ebitda de 0,5 milions el 2016
  • El marge brut anual va millorar un 29% respecte a 2015 gràcies al major pes del negoci de les comunicacions electròniques certificades i la validació de dades
  • L'activitat de comunicacions electròniques certificades créixer un 88% en l'últim trimestre de 2016

Barcelona, 16 de gener de 2017.- Lleida.net, empresa líder en l'àmbit de la certificació i notificació electrònica, ha tancat l'exercici 2016 amb un Ebitda positiu de 0,5 milions d'euros, la qual cosa implica una millora sobre el benefici abans d'impostos registrat el 2015. Pel que fa al quart trimestre, ha arribat als 410.000 euros, que suposa un Ebitda en el segon semestre de 769.000 euros.

A la segona meitat de l'any, la companyia va obtenir un benefici abans d'impostos de 188.000 euros, la qual cosa situa a Lleida.net en una situació òptima per consolidar al llarg d'aquest any la tendència positiva en el creixement de negoci i marges que ha marcat la seva activitat durant el tercer i quart trimestre de 2016.

Per Sisco Sapena, CEO de Lleida.net, "els resultats obtinguts demostren que estem treballant en la direcció correcta i això ha quedat plasmat en la contínua evolució a l'alça en les principals magnituds del nostre compte de resultats. El segon semestre ha suposat un clar canvi de tendència respecte a uns primers mesos de l'any, marcats per una atonia generalitzada en el mercat. En els últims dos trimestres de 2016, hem registrat un avanç gràcies a l'excel·lent tasca en l'àmbit comercial, amb major nombre de clients i augment de consum dels existents, així com per l'esforç en manutenció de costos ".

El marge brut anual va millorar un 29% respecte a l'exercici 2015. Aquest creixement se sustenta en un canvi en l'estratègia de vendes, amb un major pes del negoci de comunicacions certificades així com de les validacions de dades, que han permès augmentar la rendibilitat. Pel que fa al quart trimestre, el marge brut ha arribat a un 56% de les vendes i representa un 44% més que en el mateix període de 2015.

Lleida.net va registrar unes vendes de 7,7 milions d'euros el 2016. En concret, la xifra de vendes en l'últim trimestre de l'any va créixer un 14% en comparació amb el tercer trimestre de 2016, fins a 2,3 milions. Així mateix, la facturació del grup de juliol a desembre va ser un 26% superior a la del mateix període de 2015.

Per línies de negoci, cal destacar l'impuls de l'activitat de comunicacions electròniques certificades, que ha augmentat en l'últim trimestre del 2016 un 88% respecte al trimestre anterior i un 158% respecte al mateix període del 2015. L'impuls a les vendes ve marcat per la implantació dels serveis en grans grups com Banco Pichincha o Bankinter Consumer Finance.

Per la seva banda, la venda de solucions SMS es va situar en 1,6 milions d'euros en l'últim trimestre de l'any passat, un 12% més respecte a les xifres del quart trimestre del 2015. Quant a la facturació de la divisió de validació de dades el 2016 ascendeix a 805.000 euros, el que reflecteix la tendència alcista, amb un augment del 58% respecte a 2015, gràcies a la captació de nous clients.

Lleida.net va tancar 2016 amb un descens del deute fins 5,1 milions d'euros, enfront dels 5,4 milions del trimestre anterior.

Durant el passat exercici, Lleida.net va accelerar el seu procés d'internacionalització amb l'obertura de filials a Perú i Costa Rica i aliances claus en mercats com el brasiler.

Sobre Lleida.net

Lleida.net, que va debutar al mercat alternatiu borsari a l'octubre de 2015, és una de les companyies de telecomunicacions líders en l'àmbit de la notificació i contractació electrònica. La companyia, fundada el 1995, compta a més amb dues altres àrees de negoci: solucions SMS com a operadora i majorista, i verificació de dades. L'operador de telecomunicacions té acords amb més de 1.500 companyies presents a 150 països, als quals presta serveis des de les seves 16 seus internacionals. Els serveis de la companyia són utilitzats fonamentalment per grans empreses, pimes i administracions públiques.

Per a més informació:

Mireia Corchón, mcorchon@kreab.com, 93 418 53 87 / 615 287 642

Alba Cano, acano@kreab.com, 93 418 53 87