2-Factor Authentication, autenticació de doble factor

L'autenticació de doble factor o 2FA és una metodologia de seguretat consistent en l’ús, per part de l’usuari, de dos mètodes d’autenticació diferents. Consisteix en un codi d’un sol ús, generat aleatòriament i sota demanda, enviat l’usuari per SMS i utilitzant, conjuntament, amb un identificador i contrasenya.

Avantatges de l'Autenticació de doble factor

L'autenticació de doble factor ofereix més seguretat en qualsevol procés d'accés a serveis en línia.

Segur

El remitent de l’SMS no coneix el codi enviat ni Lleida.net la pàgina on s’ha generat, garantint la seguretat per a l’usuari.

Universal

Tots els mòbils reben SMS, els usuaris no necessitaran instal·lar res al seu dispositiu ni hauran de registrar-se en cap servei.

API

Tota la funcionalitat del servei és totalment integrable mitjançant l’API sense cap cost d’alta o llicència.

Parametrització de l'Autenticació de doble factor

L’SMS 2-Factor Authentication permet configurar els següents camps:

Període d’expiració

Emisor de l’SMS

Nombre màxim d’intents

Enviament mitjançant SMS certificat

Format del codi

Nom i NIF de l’empresa

Idioma de l’evidència documental per a l’SMS Certificat