Openum eIDAS, lliurament electrònic qualificat

Els missatges enviats utilitzant un servei de lliurament electrònic qualificat, gaudeixen de presumpció legal en relació amb l'enviament realitzat, garantint el no repudi. Cap tribunal de la Unió Europea podrà qüestionar els seus efectes probatoris, en cas que s’arribi a oposar-se en seu judicial.

entrega electrònica certficada qualificada

Servei qualificat segons la normativa europea eIDAS.

No repudi

El receptor no pot negar haver rebut el missatge perquè l'emissor té proves de recepció.

Què és Openum eIDAS

Openum eIDAS és el servei de lliurament electrònic qualificat de Lleida.net. La identificació del remitent, del destinatari, i de les dades enviades s’asseguren amb un alt nivell de fiabilitat.

Avantatges del lliurament electrònic qualificat

La transformació digital de qualsevol procés ofereix millores rellevants en factors clau relatius a la productivitat i als resultats de les organitzacions.

Documentació

Condicions generals de contractació

Política i declaració de pràctiques de prestació del servei de lliurament electrònic qualificat

Certificat de conformitat (CERTICAR)

1,5

Tu marques el ritme. A Lleida.net pagues només pel que consumeixes, sense quotes d'alta ni de subscripció. A més, les compres no caduquen, podent fer ús del servei quan ho necessitis.

Custòdia del document d'evidències durant 5 anys