Certificats Digitals: Signa, Autentica i Gestiona amb ple valor legal

Obtén certificats digitals qualificats per signar electrònicament documents amb valor legal, autenticar-te digitalment i realitzar tràmits segurs davant de l'administració pública. Assegura les teves transaccions i comunicacions electròniques ara mateix!

Sol·licita avui mateix el teu certificat digital

Què és el certificat digital?

El certificat digital és un mecanisme electrònic que verifica la identitat d'una persona o organització. S'utilitza per autenticar usuaris i signar electrònicament dades i documents, assegurant qui ha realitzat la signatura i que el contingut no pot ser alterat després de la signatura.

Com funcionen els certificats digitals?

  • Els certificats digitals són emesos per tercers de confiança anomenats Autoritats de Certificació (CA), les quals estan acreditades sota normatives eIDAS o Webtrust, segons la regió, per poder prestar el servei amb ple valor legal.
  • Quan obtens un certificat digital, la CA (en aquest cas Lleida.net) verificarà la teva identitat i et emetrà un certificat digital qualificat compost pels teus dades personals (nom, cognoms, document d'identificació, correu electrònic i, si escau, dades de la teva empresa), una clau pública i una clau privada. La clau privada estarà sota el teu control i només tu podràs utilitzar-la. La clau pública la podràs compartir amb tercers.
  • Tot el que es xifra amb una de les claus, es descifra amb l'altra. És a dir, si xifrem amb la pública només podrem descifrar amb la privada i viceversa.
  • A causa d'això, la teva clau pública s'emplea per xifrar dades, assegurant que només tu puguis descifrar el contingut gràcies al teu accés exclusiu a la clau privada. La teva clau privada l'utilitzaràs per signar documents o dades, permetent a qualsevol persona amb la clau pública descifrar el missatge i verificar que només tu vas poder signar aquest document o dada.

Tipus de certificats digitals

Hi ha diferents certificats en funció de qui els sol·licita i de la seva funcionalitat

Certificat digital de ciutadà. Serveix per identificar-se com a persona física, signar documents i realitzar altres tràmits a Internet, amb les mateixes garanties jurídiques que les gestions presencials.

El Certificat digital de representant permet a les persones físiques actuar en representació d'una persona jurídica.

És un certificat que identifica digitalment una persona física i la vincula a una organització o entitat informant del càrrec que exerceix en ella, ja sigui empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.

Certificat que permet que una persona natural ostenti la condició de representant legal sense personalitat jurídica d'una organització.

És un certificat que identifica digitalment una persona física i la vincula a una organització o entitat pública informant del càrrec que exerceix en ella.

Es tracta d'un certificat digital que protegeix la identitat real del titular quan és necessari (policies, inspectors de sanitat, etc.), no podent ser utilitzat quan realment la identitat real ha de ser coneguda.

El Certificat de segell electrònic identifica una persona jurídica i permet la signatura de factures electròniques, entre altres.

Com obtenir un certificat digital?

Formats disponibles

Els certificats digitals es poden emetre en diferents formats, segons les necessitats del subscriptor. Si s'utilitza per a la firma electrònica, d'aquest format dependrà que sigui avançada o qualificada.

Mètodes de firma electrònica

Software

Certificat digital que s'emmagatzema de forma segura a l'ordinador de l'usuari.

Avançada (eIDAS)

Centralitzat a la núvol

Certificat digital que s'emmagatzema i administra a la núvol.

Centralitzat a Lleida.net Wallet

Aplicació que facilita el procés d'identificació i firma mitjançant l'ús del telèfon intel·ligent.

Targeta intel·ligent

El certificat digital es guarda en una targeta criptogràfica que incorpora un microprocessador i memòria en un xip integrat.

Token USB

La informació es guarda en un token USB protegit mitjançant mesures de seguretat física i criptogràfica.

Qualificada (eIDAS) o Digital (altres regulacions)

Avantatges dels certificats digitals

Els certificats electrònics ens ofereixen seguretat per operar en entorns totalment digitals. Gràcies a les integracions a la núvol o amb aplicacions per a dispositius mòbils, el seu ús en l'actualitat és senzill i intuitiu.

Cases d'ús

Els certificats digitals tenen una varietat de casos d'ús que abasten diferents àmbits i sectors. Selecciona un país per veure els més comuns en cada un d'ells.

Usos del certificat a la Unió Europea

Identificació en línia

Els certificats digitals verifiquen identitats en línia per accedir a comptes bancaris, compres en línia o entrar en xarxes empresarials segures.

Firma electrònica

S'utilitzen per signar electrònicament documents legals, contractes, declaracions d'impostos i altres documents importants, assegurant-ne l'autenticitat i integritat.

Xarxes de salut electrònica

En el sector de la salut, els professionals mèdics utilitzen certificats digitals per accedir i compartir de manera segura registres mèdics i dades sensibles entre sistemes i organitzacions de salut o signar electrònicament receptes mèdiques i documents relacionats amb la salut.

Serveis governamentals

Els certificats digitals permeten accedir a serveis governamentals en línia, com ara sol·licituds de visats, certificats de residència i votacions electròniques.

Sector Financer

Accés a comptes bancaris en línia i realització de transaccions segures, signatura electrònica de contractes financers i acords comercials o verificació d'identitat en serveis de banca en línia i pagaments electrònics.

Recursos humans

Signatura de contracts laborals i acords de treball remot, accés a nòmines electròniques i documents relacionats amb l'ocupació.

Usos del certificat a Colòmbia

Firma de Reportes davant d'entitats de control

Autenticació electrònica d'informes o reportatges que s'han de presentar a diverses entitats reguladores o de control com la superintendència de salut, superintendència financera, ministeris de salut, fiscalia, substàncies químiques SICOQ, etc.

Finestra de tràmits

Tràmits relacionats amb la importació i exportació de béns i serveis a través de la VUCE del Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme.

Firma de factures electròniques

Operadors tecnològics de factura electrònica, entitats autoritzades per la DIAN per gestionar i validar l'emissió de factures electròniques al país.

Pagaments ordenadors del despesa

SIIF Nació del Ministeri de Finances, garantint la seguretat i autenticitat de les transaccions financeres i la informació transmesa electrònicament.

Registre de trànsit

Accés al RUNT per part dels operadors de trànsit per a la gestió de tràmits i serveis associats amb la circulació vehicular.

Càmeres de comerç

Autenticació, seguretat i integritat de processos de registre d'empreses SAS virtual.

Obtén ara el teu certificat digital

Aconsegueix-lo aquí