SMS certificat

Certifica els teus missatges enviats per SMS, generant una prova documental que certifica l'enviament, el missatge i la recepció de l'SMS, afegint valor legal i probatori a l'SMS.

Registra't ara

87%

d'estalvi respecte de les notificacions fefaents tradicionals.

0

temps perdut en cues i desplaçaments per fer-ne la gestió

5 segons

transcorreguts, de mitjana, entre l'enviament i la recepció.

Iberia Cards

Vam començar a utilitzar Lleida.net per a l'enviament d'SMS als nostres clients, però he de destacar la facilitat i la rapidesa amb què es va fer la migració a la plataforma que se'ns va oferir

Gonzalo Sánchez-Mellado, Director de Sistemes Iberia Cards

Què és l’SMS certificat

L’SMS certificat és un SMS del qual se certifica l'enviament, el missatge i l’entrega. Un document signat electrònicament i amb segell de temps recull totes les evidències tècniques del procés, i és una prova fefaent de la comunicació.

Tecnologia patentada

Avantatges de l'SMS certificat

L'eficàcia de l'SMS en campanyes de màrqueting és inqüestionable: obertura per sobre del 90%, lectura pocs minuts després de la recepció, i una taxa de conversió que duplica la de qualsevol altre canal. A aquest potencial, hi hem afegit valor legal i probatori.

Usos destacats

L'SMS certificat és la solució ideal per a:

Reclamació de deutes

Ampliació de condicionants

Notificació d'alta en fitxers de morositat

Acceptació de domiciliació (SEPA)

Avisos de lliurament i recollida

Enviaments de resultats d'anàlisi

Notificació d'horaris al personal laboral

Protecció de drets de propietat intel·lectual

101 usos dels SMS certificats

101 usos dels SMS certificats

Substitució del burofax per l'SMS certificat, més àgil, econòmic i amb la mateixa validesa legal

Com enviar SMS certificades

Com enviar SMS certificats

Gestió centralitzada a Tools

Tools és la plataforma en línia des d'on els nostres usuaris poden realitzar les seves gestions; una d’aquestes és l'enviament d'SMS certificats. També es poden enviar d'altres maneres, per exemple mitjançant les nostres API, de manera que es pot integrar l'enviament automàtic d'SMS Certificats a qualsevol eina de gestió o administració.

Des de Tools, a més d'enviar SMS certificats, també es poden enviar SMS simples, Contractes SMS, o accedir a Click & Sign la nostra plataforma de contractació en línia, així com fer diverses validacions de número de telèfon o correu electrònic.

Configuracions avançades

Opcions de personalització

Els textos dels SMS es poden personalitzar automàticament, per exemple emplenant noms, cognoms, o qualsevol altra dada qui t'interessi introduir-hi; també es poden crear plantilles, per a reenviaments posteriors d'SMS Certificats amb el mateix text.

L'enviament, ja sigui d'un únic SMS o d'una campanya massiva, es pot programar per a realitzar-se en el moment òptim.

La prova fefaent

El document d’evidències

El certificat que generem inclou la data i hora d'enviament, la data i hora d'entrega, el número del remitent i el número del destí, amb un segell de temps.

El certificat és un document en format PDF. Tots els certificats estan a disposició de l'usuari al portal Tools. D'aquesta manera, estan disponibles per a tots els clients que han d'accedir-hi o descarregar-los, sense cap cost extra.

1

1 missatge = 7 crèdits

SMS amb un màxim de 612 caràcters

Certificació del contingut del missatge

Custòdia del document d'evidències durant 5 anys