Notificacions electròniques

Les comunicacions electròniques certificades porten la transformació digital a les notificacions fefaents, dotant-les de rapidesa en l'enviament, immediatesa en la recepció, facilitant l'ús i reducció del cost. I conservant la validesa legal.

Les comunicacions fefaents digitals

Serveis de notificació electrònica

Les comunicacions electròniques certificades generen un document d'evidències que donen validesa legal a la notificació electrònica.
Correu electrònic certificat

La manera més fàcil, ràpida i econòmica d'afegir seguretat jurídica als correus electrònics.

SMS certificat

L'SMS Certificat permet tenir una prova documental del moment en què s'envia, es rep, des d'on s'envia, on es rep i del contingut del missatge enviat.

Openum

Plataforma en línia, amb versió qualificada segons eIDAS, que permet certificar l'obertura d'un document enviat mitjançant una notificació electrònica certificada.

Openum eIDAS

Openum eIDAS

Factura certificada

Enviament de factures adjuntades a un correu electrònic certificat. Acredita de forma fefaent l’enviament, el contingut i l’entrega

Recepció certificada

Bústia que certifica tots els missatges rebuts, fins i tot els documents adjunts, en cas que n'hi hagi. El remitent i el destinatari obtindran el document d'evidències de la comunicació.

Usos destacats

Comunicacions certificades immediates

Gestiona els teus ERTO

Vot electrònic fàcil

Reclamació de deutes

Notificació d'horaris al personal laboral

Enviaments de resultats d'anàlisi

Constatació de l'execució d'ordres de compra d'accions

Protecció de drets de propietat intel·lectual

Ampliació de condicionants

T'expliquem com funciona

Tots els nostres productes

Oferim la gamma més àmplia dels serveis de confiança que cobreixen les necessitats de qualsevol tipus d'empresa.

Notificació electrònica

Correus electrònics o SMS dels quals es pot demostrar fefaentment l'enviament, el lliurament i el contingut.

Signatura i contractació electrònica

Plataforma al núvol de signatura electrònica i solucions de contractació per correu electrònic o SMS

Validació de dades

Solucions KYC, verificació d'identitat, reconeixement de certificats digitals i OCR de documents identificatius.