Openum, lliurament electrònic certificat

Amb Openum, s'envia un correu electrònic o SMS al destinatari amb un enllaç que ha d'obrir per poder accedir al contingut desitjat. Un cop obert l'enllaç s'accedeix a una pàgina web i automàticament es visualitzen els documents enviats pel remitent. Openum certifica l'obertura d'aquests documents generant un document d'evidències.

Enviat

Com qualsevol altre correu electrònic o SMS certificat, sabem el moment en què s'envia al destinatari.

Rebut

També certifiquem el moment en què s'entrega al servidor de destinació, dada necessària per a l'acceptació com a prova fefaent.

Obert

Quan l'usuari accedeix a la pàgina web, certifiquem l'obertura del document.

Quins avantatges proporciona la prova de lliurament electrònic?

Usos destacats

Openum soluciona les següents necessitats de comunicació i coneixement d'obertura de documents enviats per a casos com ara aquests:

Comunicar als teus clients deutes pendents

Avisar sobre venciments de contractes

Notificació d'alta en fitxers de morositat

Posada a disposició de contractes

Comunicar ampliacions de clàusules contractuals

Resposta a reclamacions de clients

Notificar venciments de contractes laborals

Gestionar notificacions d'ERTO a treballadors

Constatació de l'execució d'ordres de compra d'accions

Enviar convocatòries per a juntes d'accionistes

Tot sobre Openum

Tot sobre Openum

Si vols conèixer més a fons el servei, pots entrar al microsite dedicat a Openum on t’explicarem en detall les característiques del servei.

Visitar la pàgina

Conèixer quan la comunicació ha estat oberta

Com funciona

Els enviaments d'Openum

El destinatari rebrà un correu electrònic o SMS amb el text que introduït des de la plataforma d'enviament i seguit d'un enllaç a una pàgina web.

En aquesta pàgina web, el destinatari visualitza el document o documents PDF, és a dir, el contingut que es vol notificar que ha estat obert.

Primer pas

Enviament del correu electrònic o SMS

El correu electrònic o SMS s'escriu i s'envia des de la plataforma d'usuaris d'Openum.

Prepara un enviament nou, introdueix el destinatari o destinataris, configura l'escrit del correu electrònic o SMS, i afegeix el document PDF (el contingut que vols enviar).

Segon pas

Obertura del document rebut

Accedint a l'enllaç rebut per correu electrònic o SMS, el destinatari es redirigit a una pàgina web on pot llegir el contingut que requereix ser obert.

El document d'evidències conté signatura digital i segell de temps, i proporciona la validesa legal necessària per presentar-lo davant de qualsevol tribunal o administració pública.

Tu marques el ritme. A Lleida.net pagues només pel que consumeixes, sense quotes d'alta ni de subscripció. A més, les compres no caduquen, podent fer ús del servei quan ho necessitis.

Certificació del contingut del missatge i dels adjunts, fins a 5 MB

Custòdia del document d'evidències durant 5 anys