API CUPS

API CUPS garanteix la correcta transmissió del Codi Universal del Punt de Subministrament (codi CUPS) del teu client, gràcies a l’ús de la tecnologia de Reconeixement Òptic de Caràcters (OCR).

Amb API CUPS obtens:

Facilitat i velocitat

Lectura del codi CUPS mitjançant tecnologia OCR El client només haurà de fotografiar el document on figuri el codi alfanumèric identificatiu, i API CUPS ho detectarà, capturarà i transferirà.

Experiència d’usuari millorada

Els usuaris prefereixen realitzar una fotografia d’un document i no haver d’introduir un codi extens manualment, veient-se obligats a comprovar repetidament les dades entrades. I si el procés manual falla, hi ha risc de perdre el client.

Seguretat

La introducció incorrecta del codi CUPS no solament endarrereix l’activació del servei, sinó que pot comportar sancions econòmiques per part de l’entitat reguladora del sector per falta de seguretat duran el procés.

Per què t’interessa aquesta API?

Equivocar-se escrivint un dels 20 o 22 dígits del codi CUPS és força freqüent, sobretot en teclats virtuals.

Millora la teva contractació en línia afegint una capa extra de seguretat en el moment de recollida de dades dels nous clients, sense penalitzar la facilitat i la rapidesa dels processos habituals.

La seguretat que aporta API CUPS és necessària per a una transmissió segura del codi CUPS en els tràmits en línia més habituals entre clients i empreses subministradores. Els tràmits poden ser altes i baixes, canvis de titulars, canvis de comercialitzadora de subministraments, augments o disminucions de potència, canvis de tarifes, etc.

A qui va dirigit?

Empreses comercialitzadores de llum i gas que volen garantir la fiabilitat de les dades rebudes a través de certs processos en línia, alhora que milloren l'experiència de l'usuari.

Quan s'utilitza

Durant els procediments d’altes i baixes, canvis de titulars, canvis de comercialitzadora de subministraments, augments o disminucions de potència, canvis de tarifes, etc.

Com s’utilitza

Mitjançant la integració de la nostra API CUPS. L'ús d'aquesta API, com la resta d'API de Lleida.net, no comporta cap cost de llicència ni cap quota de manteniment.