Certificats digitals acreditats per l'ONAC

Els certificats digitals acreditats per l'ONAC s'emeten seguint la regulació colombiana i són vàlids per a la realització de tràmits i la signatura digital de documents amb valor legal.

Comprar

Tipus de certificats digitals acreditats per l'ONAC

Hi ha diferents tipus de certificats, depenent de qui els sol·licita i de la seva funcionalitat.

Persona natural

El Certificat digital de persona natural o ciutadà serveix per identificar-se com a persona natural, signar documents i realitzar altres tràmits a Internet, amb les mateixes garanties jurídiques que les gestions presencials.

Funció pública

És un certificat que identifica digitalment una persona física i la vincula a una organització o entitat pública informant del càrrec que exerceix en ella.

Representant legal

El Certificat digital de representant permet a les persones naturals actuar en representació d'una persona jurídica.

Pertinença a empresa

És un certificat que identifica digitalment una persona natural i la vincula a una organització o entitat informant del càrrec que exerceix en ella, ja sigui empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.

Persona jurídica

El Certificat de persona jurídica o segell electrònic identifica una persona jurídica i permet l'autenticació i la signatura digital de documents electrònics, entre altres.

Comprar un Certificat digital acreditat per l'ONAC

Formulari de compra

El correu electrònic i el número de mòbil que indiquis es faran servir per a l'emissió del certificat digital. Assegura't d'indicar en aquests camps les dades de la persona a qui se li emetrà el certificat, ja que durant el procés s'enviaran SMS o correus electrònics i posteriorment no es podran canviar aquestes dades.

Resum de la compra

1 Certificat digital

Preu

Selecciona un certificat i el format per veure el preu

Forma de pagament

VisaMastercard