Bnext

Bnext augmenta el volum d'SMS a 100.000 enviaments al dia

Bnext SMS - ClickandSign

Bnext és una fintech fundada en el 2017 que anys més tard es va registrar com una entitat de diners digitals per al banc d'Espanya. És una empresa de nova generació, totalment en línia, que té com a objectiu oferir serveis i productes com els bancs tradicionals, però amb una experiència d'ús senzilla i amigable.

Des dels seus inicis van comptar amb Lleida.net per a enviar els primers SMS per a la verificació del número de telèfon dels usuaris, i, posteriorment, amb Clic & Sign, per a la signatura de contractes de manera digital. Actualment, Bnext continua usant el SMS, no sols per a la verificació, també per a altres funcions molt importants.

Fernando Corrochano, product manager de Bnext, ens compta en què situació es trobaven prèviament i com algunes de les solucions més importants de Lleida.net, el SMS i Clic & Sign, permeten que Bnext pugui oferir serveis de qualitat i adherir-se a nous programes, com el de Correus prepagament.

100.000

sms al dia

El repte

Signar contractes manualment suposava haver de signar 15 pàgines per totes dues cares

Un dels principals problemes per a Bnext va sorgir a l'hora de signar els contractes, ja que els usuaris ho feien manualment. Havien d'imprimir tot el contracte de 15 pàgines a paper, el client signar-lo per totes dues cares i escanejar-lo per a enviar-lo.

Després d'iniciar el projecte de Correus prepagament, necessitaven una solució per a enviar SMS massius i digitalitzar tot el procés de signatura de contractes. L'empresa triada va ser Lleida.net, tant per a l'enviament de missatges de text com per a la signatura de contractes, Clic & Sign. El seu objectiu era trobar una solució efectiva i digital que optimitzés el temps i facilités els tràmits.

La solució

Combinar el SMS amb l'efectivitat de Clic & Sign

Gràcies a la tecnologia de Clic & Sign han pogut digitalitzar tot el procés de signatura de contractes en Bnext. Al mateix temps, implementar en els seus nous projectes la signatura de contracte digital. A l'usuari li arriba un SMS i realitza una signatura biomètrica.

En els inicis, el SMS de Lleida.net els permetia verificar el número de telèfon dels usuaris, necessari per a accedir en la plataforma. Amb el pas del temps i el seu gran creixement, han pogut explotar encara més la solució tan efectiva del SMS i ara li donen altres usos, com verificar diferents processos, realitzar pagaments en línia mitjançant una OTP que envia Lleida.net i dins del seu nou programa de Correus prepagament, validen algunes de les operacions.

El resultat

Els SMS han crescut de 60.000 a 100.000 al dia

Bnext s'ha convertit en una solució més efectiva i completa. Les seves mètriques han augmentat considerablement.

  • Amb el nou programa superen el volum previst i envien 100.000 SMS al dia.
  • La part legal també ha millorat notablement gràcies a la verificació de la identitat.
  • Els usuaris tenen plena satisfacció igual que per a Bnext.
  • L'evidència documental que obtenen amb cada contracte signat i certificat els permet obtenir d'una forma molt visual i àgil tots els contractes que s'han signat.
  • Recomanarien l'ús del SMS i Clic & Sign de Lleida.net a qualsevol tipus d'empresa.